In vier stappen naar draagvlak

Met eDialoog komt u in vier stappen naar maximale betrokkenheid en draagvlak. Voor elke stap geldt dat de wetgeving op het gebied van privacybescherming vanzelfsprekend wordt gerespecteerd.


1. Het begin – ontmoeting
U vindt de mensen, organisaties en bedrijven met wie u in gesprek wilt gaan. Zoals zij ook u gemakkelijk vinden. eDialoog zet hierbij een mix van middelen in die voor optimale respons zorgen, zowel online als offline. Stijl en inhoud van de uitnodiging om mee te praten is aangepast aan de specifieke doelgroepen.

2. Informatie – kennis
Een goede dialoog is gebaat bij kennis over het onderwerp. eDialoog presenteert uw plan of voornemen en doet dat samen met u. Dat gebeurt bijvoorbeeld via sociale media, website, mail, brochure, brief en perspublicaties. eDialoog zorgt voor attentiewaarde en inhoud.


3. Interactieve communicatie – dialoog
De dialoog begint met een vragenlijst, die digitaal en offline wordt gepresenteerd. Deelnemers worden gestimuleerd om standpunten te delen, maar ook ideeën te ontwikkelen en keuzes te maken. Er is veel ruimte voor eigen inbreng. Elke inzender krijgt een persoonlijke reactie. Extra informatie kan daarbij worden gedeeld.

Nu volgen gesprekken met kleine groepen betrokkenen. Dat kan, met respect voor corona-restricties, op locatie. Maar ook digitale bijeenkomsten zijn mogelijk. In beide gevallen gaan belanghebbenden in gesprek met elkaar en met de initiatiefnemer. Zo wordt in korte tijd intensief en productief overlegd. Draagvlak ontstaat voor het plan of voor een aangepaste versie daarvan.

4. Slot – conclusies

eDialoog presenteert de inbreng in een overzichtelijk rapport. Die rapportage doet dienst als rapportage van de omgevingsdialoog.